Marketing, Phân tích

Yes-No Question luôn đưa câu chuyện vào ngõ cụt

Em có thể giúp gì cho anh chị không ạ? Anh chị có rảnh không ạ? Em xin phép anh chị ít phút để trao