Hội chứng tâm lý, Thiên Bình

Hội chứng “Hướng ngoại cô độc”

Mãi đến 2019 khi quyết định di du học Thái Lan một mình, ở một môi trường mới hoàn toàn Thế mới biết được trạng