Hội chứng tâm lý, Thiên Bình

Vạn vật sẽ phong phú hơn nếu ta không áp đặt góc nhìn

Cuối năm 2017, một bức tranh được bán với giá 450,3 triệu USD có tên là Salvator Mundi – một trong những bức tranh của