Hội chứng tâm lý, Thiên Bình

Bipolar disorders: Rối loạn lưỡng cực là gì?

Một hội chứng mà đến tháng 02/2020 Thế mới biết là mình mắc phải (tuy cũng chỉ ở giai đoạn nhẹ) nhưng cũng khá là