Marketing, Phân tích

Quán nhỏ đang đông, mở rộng tự dưng ế?

Bàn về chuyện kinh doanh ăn uống. Thực tế có những trường hợp đang đắt hàng từ những xe đẩy, tiệm ăn xập xệ, khi